Heel Het Land

Foto 1 Omarme Beyond Spoken  Foto Femke Den Hollander

Heel Het Land - Tien troostende en hoopvolle dagen

Kunstwerkt, Cera, Ferm, We have the choice en Moving Closer slaan de handen in elkaar voor Heel het land, een tiendaagse waarin we met velen, het land weer helen. Van 30 april tot 9 mei 2021 nemen en geven we de mogelijkheid aan een breed publiek om stil te staan bij alle verlies dat gelinkt kan worden aan de coronacrisis. Van concreet verlies van geliefden tot het meer abstracte verlies van een wereldbeeld dat zo plots en drastisch werd overhoopgegooid en ons allemaal in de kern van ons bestaan heeft geraakt. Het programma kreeg vorm via een open oproep waarbij iedereen mee kon organiseren.

Klant: kunstwerkt

Diensten: Press & PR